ข่าวประชาสัมพันธ์ บมจ.ไทยประกันชีวิต

เมื่อ บมจ.ไทยประกันชีวิตได้รับความไว้วางใจให้ดูแล”ประกันคุ้มครองสินเชื่อ”ของสมาชิกสหกรณ์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และด้วยความห่วงใยในกำลังพล พ.อ.วีระไชย เหเตโชดม ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 53 อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ มีความคิดความต้องการว่าผู้กู้และผู้ค้ำควรรับทราบและมีความเข้าใจกับการทำประกันคุ้มครองสินเชื่อจึงให้ผู้แทน บมจ.ไทยประกันชีวิตเข้าให้ความรู้ เงื่อนไขการรับประกัน การจ่ายสินไหมมรณกรรม มูลค่าเวนคืนเมื่อชำระเงินกู้ครบก่อนกำหนด พร้อมทั้งตอบคำถามข้อสงสัยของสมาชิกสหกรณ์ให้เข้าใจตรงกัน เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2561 ค่ะ

แสดงความคิดเห็น

Scroll to Top