มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2560

สหกรณ์ออมทรัพย์ นทพ. จำกัด ขอแจ้งให้สมาชิกทราบ สหกรณ์ฯ จะดำเนินการมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรสมาชิกประจำปี 2560 วันที่ 15 พ.ย.60 โดยโอนเข้าบัญชีธนาคาร

Leave a Comment

Scroll to Top