สมาชิกแจ้งความประสงค์รับเงินปันผลเฉลี่ยคืน ประจำปี 2559

สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด กำหนดระยะเวลาให้สมาชิกแจ้งความประสงค์ ในการรับเงินปันผล เฉลี่ยคืน ประจำปี 2559 โดยมีช่องทางให้เลือกคือ
1. โอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษของสหกรณ์ (เล่มสีฟ้า)
2. โอนซื้อหุ้นกรณีพิเศษไม่เกินเงินปันผล เฉลี่ยคืน ที่ได้รับ
หากเกินกำหนดที่แจ้งไว้จะโอนเงินปันผล-เฉลี่ยคืน เข้าบัญชีเงินเดือนของสมาชิก
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ แล้วส่งคืน สหกรณ์ฯ ภายใน 15 ก.พ.60

แบบแจ้งความประสงค์รับเงินปันผล

[embeddoc url=”https://www.coopafdc.com/wp-content/uploads/2017/01/แบบแจ้งความประสงค์รับเงินปันผล-1.pdf” download=”all” viewer=”google”]

แสดงความคิดเห็น

Scroll to Top