สมาชิกควรรู้

ความรู้ด้านต่างๆ ที่น่าสนใจสหรับเจ้าหน้าที่และสมาชิกสหกรณ์และเรื่องสัพเพเหระอื่นๆ

การแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากสมาชิก

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด ที่มี …

การแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากสมาชิก Read More »

แจ้งความประสงค์ฝากเงิน กับสหกรณ์ฯ

สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด มีความประสงค์สำรวจความต้องการออมเงินในรูปเงินแบบฝากกับสหกรณ์ เพื่อสนับสนุนการออมทรัพย์ตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ ดังนั้น สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด จึงขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่านร่วมแจ้งความประสงค์ขอฝากเงินฝากออมทรัพย์พิเศษรายปี และเงินฝากออมทรัพย์พิเศษรายเดือน ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ทราบ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2564

Scroll to Top