ระบบสอบถามข้อมูล สอ.นทพ.

ระบบสอบถามข้อมูลสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด เป็นระบบให้สมาชิกสามารถตรวจสอบสถานะทางการเงินของตัวเองได้ตลอดเวลา โดยระบบจะแสดงรายละเอียดทางการเงินของสมาชิก เช่นรายละเอียดข้อมูลสมาชิกและการส่งหุ้น รายละเอียดการเดินบัญชีเงินฝาก รายละเอียดการชำระหนี้สินแต่ละเดือน ผู้ค้ำประกัน ผู้รับโอนประโยชน์ รายละเอียดกรมธรรม์ประกันชีวิต และสามารถดาวน์โหลดใบเสร็จรับเงินประจำเดือนได้ สมาชิกที่มีความประสงค์จะเปิดใช้ระบบสอบถามข้อมูล สามารถติดต่อขอแบบฟอร์มการลงทะเบียนเพื่อขอเปิดใช้ระบบสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานสหกรณ์ฯ หรือลงทะเบียนทางออนไลน์ได้ที่  https://www.coopafdc.com/qdel  หรือสแกน QR code

QR code ลงทะเบียน

การตรวจสอบข้อมูลจะใช้เวลาประมาณ 1 – 2 วันทำการ สมาชิกที่ลงทะเบียนไว้จึงจะสามารถเข้าใช้ระบบได้ หากประสบปัญหาการลงทะเบียนหรือการเข้าระบบโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่

โทร 095-987-6685

                   

12 thoughts on “ระบบสอบถามข้อมูล สอ.นทพ.”

Leave a Comment

Scroll to Top