2020

คำขอกู้สามัญ-หุ้นค้ำประกัน (สมาชิกสมบท)

คำขอกู้เงินสามัญ สมาชิกสมทบ โดยใช้เงินค่าหุ้นค้ำประกัน

คำขอกู้สามัญ-หุ้นค้ำประกัน (สมาชิกสมบท) Read More »

คำขอกู้สามัญ-เงินฝากค้ำประกัน (สมาชิกสมทบ)

คำขอกู้สามัญ-สมาชิกสมทบโดยใช้เงินฝากออมทรัพย์พิเศษค้ำปร

คำขอกู้สามัญ-เงินฝากค้ำประกัน (สมาชิกสมทบ) Read More »

ตั้งผู้รับโอนประโยชน์

หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์

ขอให้สมาชิกทุกท่านจัดทำหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ไว้กับ สอ.นทพ.จก. เพื่อรักษาสิทธิ์ในการรับเงินที่พึงได้เมื่อสมาชิกเสียชีวิต หรือสมาชิกต้องการเปลี่ยนแปลงผู้รับโอนประโยชน์สามารถติดต่อ ณ สำนักงาน สอ.นทพ.จก.

หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ Read More »

Scroll to Top