สหกรณ์

เงินค้างจ่าย สมาชิกสหกรณ์

สอ.นทพ. แจ้ง รายชื่อสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด ที่มีเงินปันผลค้างจ่าย เงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย และเงินรอจ่ายคืน สหกรณ์ฯ ไม่สามารถติดต่อสมาชิกได้ ขอให้สมาชิกที่มีรายชื่อ หรือทายาทของสมาชิกติดต่อสหกรณ์ฯ เพื่อขอรับเงิน

เงินค้างจ่าย สมาชิกสหกรณ์ Read More »

Scroll to Top