การเข้าระบบตรวจสอบข้อมูล

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ นทพ.จำกัด สามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลของสมาชิกเองในระบบเว็บไซต์ของสหกรณ์ฯ โดยมีข้อมูลที่สามารถตรวจสอบในระบบดังนี้

 • ข้อมูลส่วนตัว
 • ชื่อ-นามสกุล
 • หน่วยงาน
 • เงินเดือน
 • อายุการเป็นสมาชิก
 • งวดหุ้น
 • หุ้นคงเหลือ
 • ส่งหุ้นงวดละ
 • เลขบัญชีรับเงินเดือน
 • ปันผล-เฉลี่ยคืน ปี ล่าสุด
 • หนี้สินคงเหลือ
 • ผู้ค้ำประกัน
 • การค้ำประกันให้สมาชิก
 • บัญชีเงินฝากและเงินฝากคงเหลือ

หากสมาชิกต้องการเข้าระบบฯ สามารถศึกษาวิธีการเข้าระบบฯ ได้โดยคลิกปุ่มด้านล่างนี้

3 thoughts on “การเข้าระบบตรวจสอบข้อมูล”

Leave a Comment

Scroll to Top