ข่าวประชาสัมพันธ์

สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด ขอความร่วมมือสมาชิกทุกท่านกรุณายืนยันยอด ทุนเรือนหุ้น เงินฝาก และ เงินกู้ ณ วันที่ 30 พ.ย.64 โดยสแกน QR code ด้านล่างนี้

QR CODE ยืนยันยอด ปี2564

หรือคลิก https://coopafdc.web.app/

การเข้ายืนยันยอด


หลังจากสแกน qr code หรือคลิกลิงค์แล้วจะปรากฏหน้าจอตามภาพข้างบน

ในช่อง “เลขประจำตัวประชาชน” ให้ใส่หมายเลขประชาชนของสมาชิก 13 หลัก
ในช่อง “เลขทะเบียนสมาชิก” ให้ใส่เลขทะเบียนสมาชิกให้ครบ 6 หลัก เช่นเลขสมาชิก 12555 ให้ใส่เป็น 012555
แล้วคลิก “ตรวจสอบยอด

เมื่อเข้าสู่หน้าจอยืนยันยอด ให้สมาชิกทำการตรวจสอบข้อมูลของตนเอง โดยข้อมูลจะสิ้นสุด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

การส่ง ตอบยืนยันยอด

หากข้อมูลถูกต้องให้คลิกเลือก “ถูกต้อง” แล้วคลิก “ส่งตอบแบบยืนยันยอด
หากตรวจสอบแล้วข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้คลิกเลือก “ไม่ถูกต้อง” แล้วระบุรายการที่ไม่ถูกต้องในช่องว่างด้านล่าง
“ช่องทางสำหรับการติดต่อกลับ” ให้ระบุหมายเลขโทรศัพท์มือถือ หรือ email สำหรับให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
เสร็จแล้วคลิก “ส่งตอบแบบยืนยันยอด

Leave a Comment

Scroll to Top