ตั้งผู้รับโอนประโยชน์

หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์

ขอให้สมาชิกทุกท่านจัดทำหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ไว้กับ สอ.นทพ.จก. เพื่อรักษาสิทธิ์ในการรับเงินที่พึงได้เมื่อสมาชิกเสียชีวิต หรือสมาชิกต้องการเปลี่ยนแปลงผู้รับโอนประโยชน์สามารถติดต่อ ณ สำนักงาน สอ.นทพ.จก.

หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ Read More »