การรับฝากเงินออมทรัพย์พิเศษ

สอ.นทพ. เปิดรับฝากเงินออมทรัพย์พิเศษ วงเงิน 250,000,000 บาท (สองร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน) ระยะเวลา ตั้งแต่ 2 ต.ค. – 29 ธ.ค.60 หรือจนกว่าจะครบตามจำนวน โดยสมาชิกสามารถฝากเงินออมทรัพย์พิเศษได้ รายละไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน)

[embeddoc url=”https://www.coopafdc.com/wp-content/uploads/2017/10/การรับฝากเงินออมทรัพย์พิเศษ.pdf” download=”all” viewer=”google”]

แสดงความคิดเห็น

Scroll to Top