สอ.นทพ. แจกสื้อเชิตสีฟ้า

การแจกจ่ายเสื้อยืดคอปกสีฟ้าแก่สมาชิก สอ.นทพ.

การแจกจ่ายเสื้อยืดคอปกสีฟ้าแก่สมาชิกสหกรณ์ฯ
ประธานกรรมการดำเนินการฯ ได้กรุณาดำริมอบเสื้อยืดคอปก สีฟ้า เพื่อเป็นของขวัญแก่สมาชิกสหกรณ์ เนื่องในวโรกาศที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถทรงมีพระชนมายุครบรอบ 84 พรรษา ประสานรายละเอียดกับ พ.ต.หญิง พรฉวีฯ โทรศัพท์ 02 193 6038 เอกสารเพิ่มเติมคลิก

 

Leave a Comment

Scroll to Top