ตอบกลับไปยัง: อยากเรื่องปันผล

#1660
admin-afdc
Keymaster

เรียน สมาชิก 11354 ได้รับเงินปันผลเต็มคือ 7,285.29 บาทค่ะ ส่วนเฉลี่ยคืน ได้รับเพียง 7,932.67บาทค่ะ เนื่องจากนำเงินเฉลี่ยคืนจำนวนเงิน 3,793.-บาท มาชำระหนี้ในงวดที่หักชำระหนี้แทนในงวดเดือน ก.ย.63 ที่ไม่ได้ค่ะ

Scroll to Top