ตอบกลับไปยัง: สอบถามเงินคืนกรณีปิดเงินกู้แต่สลิปเงินเดือนหักค่างวดไปแล้วจะได้รับเงินคืนเมื่อไร

หน้าแรก ฟอรั่ม เว็บบอร์ด สหกรณ์ออมทรัพย์ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา สอบถามเงินคืนกรณีปิดเงินกู้แต่สลิปเงินเดือนหักค่างวดไปแล้วจะได้รับเงินคืนเมื่อไร ตอบกลับไปยัง: สอบถามเงินคืนกรณีปิดเงินกู้แต่สลิปเงินเดือนหักค่างวดไปแล้วจะได้รับเงินคืนเมื่อไร

#1391
admin-afdc
Keymaster

เงินคืน กรณีปิดเงินกู้
สหกรณ์จะโอนเข้าบัญชีรับเงินเดือน ไม่เกินวัน 10 ของ เดือนถัดไปค่ะ

Scroll to Top